Kablovski ditributivni sistemi

 
Arp Group vam nudi projektovanje, izgradnju I puštanje u rad hibridno optičkio-koaksijalnih mreža I kablovskih Sistema. Izgradnju kompletnih mreža kablovskih televizija, internet kao I Sistema daljinskog nadzora. Arp group vam nudi strukturno kabliranje izvedeno po željama korisnika a sve u skladu sa najsavremenijim tehničkim preporukama I normativima. Nudimo vam konsultacije, projektovanje, izvođenje I kontrolu odnosno merenja I ispitivanja strukturnih kablovskih Sistema bilo da se radi o bakarnim ili optičkim kablovima.